Terraria ModLoader  0.11.6.2
A framework for Terraria mods
Terraria.ModLoader.ModLoader Member List

This is the complete list of members for Terraria.ModLoader.ModLoader, including all inherited members.

_enabledModsTerraria.ModLoader.ModLoaderprivatestatic
betaTerraria.ModLoader.ModLoaderstatic
branchNameTerraria.ModLoader.ModLoaderstatic
compressedPlatformRepresentationTerraria.ModLoader.ModLoaderstatic
CompressedPlatformRepresentationTerraria.ModLoader.ModLoaderstatic
DisplayLoadError(string msg, Exception e, bool fatal, bool continueIsRetry=false)Terraria.ModLoader.ModLoaderprivatestatic
do_Unload()Terraria.ModLoader.ModLoaderprivatestatic
DotNet45Check()Terraria.ModLoader.ModLoaderprivatestatic
FileExists(string name)Terraria.ModLoader.ModLoaderstatic
GetFileBytes(string name)Terraria.ModLoader.ModLoaderstatic
GetLoadedMods()Terraria.ModLoader.ModLoaderstatic
GetMod(string name)Terraria.ModLoader.ModLoaderstatic
GetMod(int index)Terraria.ModLoader.ModLoaderstatic
GetMusic(string name)Terraria.ModLoader.ModLoaderstatic
GetSound(string name)Terraria.ModLoader.ModLoaderstatic
GetTexture(string name)Terraria.ModLoader.ModLoaderstatic
isLoadingTerraria.ModLoader.ModLoaderprivatestatic
IsSignedBy(TmodFile mod, string xmlPublicKey)Terraria.ModLoader.ModLoaderstatic
LastLaunchedTModLoaderVersionTerraria.ModLoader.ModLoaderstatic
linuxTerraria.ModLoader.ModLoaderstatic
Load(CancellationToken token=default)Terraria.ModLoader.ModLoaderprivatestatic
LoadedModsTerraria.ModLoader.ModLoaderstatic
macTerraria.ModLoader.ModLoaderstatic
ModCountTerraria.ModLoader.ModLoaderstatic
ModPathTerraria.ModLoader.ModLoaderstatic
ModsTerraria.ModLoader.ModLoaderstatic
modsByNameTerraria.ModLoader.ModLoaderprivatestatic
MusicExists(string name)Terraria.ModLoader.ModLoaderstatic
ShowFirstLaunchWelcomeMessageTerraria.ModLoader.ModLoaderstatic
SoundExists(string name)Terraria.ModLoader.ModLoaderstatic
steamID64Terraria.ModLoader.ModLoaderprivatestatic
TextureExists(string name)Terraria.ModLoader.ModLoaderstatic
Unload()Terraria.ModLoader.ModLoaderprivatestatic
versionTerraria.ModLoader.ModLoaderstatic
versionedNameTerraria.ModLoader.ModLoaderstatic
versionTagTerraria.ModLoader.ModLoaderstatic
WarnModsStillLoaded()Terraria.ModLoader.ModLoaderprivatestatic
weakModReferencesTerraria.ModLoader.ModLoaderprivatestatic
windowsTerraria.ModLoader.ModLoaderstatic